18. 04. 2010

Waiting For Memories odpovídají na otázky před úterním koncertem v Brně

1. Zdar borci, mohli byste se trochu představit našim čtenářům? Hey guys, could you introduce yourselves a little to our readers?

Ahoj, jsme Waiting For Memories z Milána, Itálie. Jsme hafo hotoví, že můžem být na vaší party a hrát v Brně. Jsme tři týpci, kteří si rádi hrajou a svým rock'n'rollem ti podpalujou pódium! Hi we are Waiting For Memories from Milan Italy. we are very happy to be on your party and to play in Brno. we are three guys that like to play and put your stage on fire with our rock'n'roll!

2. Jak jde život na turné? Co dostáváte z míst, kde hrajete? How is the touring life? What do you get from the places where you play?

Život na turné je hrubej! Tam, kde hrajem, se napojujem na lidi a oni nás pak pohání a hrajem tvrděj a tvrděj po celým světě! Touring life is awesome! from the place where we play, we get in touch with people and them involve us to play harder all over the world!

3. Máte přítelkyně nebo gruppies? Do you have girlfriends or gruppies?

Jenom náš zpěvák má přítelkyni a ti další dva hledaj baby na tour! Ale dost smrdí! (kapela, ne baby, pozn. Překladatele) Only our singer has got girlfriend and the other two are searching for some chicks while touring! but they smell a lot!

4. Jak děláte hudbu? Jamujete nebo to někdo připraví dopředu nebo..? How do you make music? Do you jam or does somebody prepare stuff before or..?

Obvykle děláme písničky jamováním ale taky je dáváme dohromady spolu s nástrojema. We usually make songs by jamming together but also preparing them with ourselves with our instruments.

5. Máte agenty, producenty a stylisty? Do you have agents, producers and stylists?

Na poslední desku jsme měli Pietre Ferestiho, kterej nás produkoval. Dělal se Scottem Russoem (Unwritten Law), mnoha americkýma umělcama a producentama. for the last record we had Pietro Foresti producing us. He worked with Scott Russo (Unwritten Law) , many american artists and producers.

6. Pro koho děláte hudbu? Who do you make music for?

Hudbu děláme zaprvé pro sebe, protože je to pořádnej kus našich životů, ale je bomba vidět lidi, kteří ti fandí a sdíli své pocity s tebou. we make music first of all for ourselves cause it's a great part of our lifes, but it's amazing seeing the people support you and share this feelings with you.

flyer

7. Posloucháte jenom kytarovou hudbu? Jaký další styly máte rádi? Do you listen to guitar music only?

What other styles do you like? Ne. Máme široký hudební vkus. Posloucháme od Nirvany po Sigur Ros, Mogwai. Máme rádi experimentální věci s elektronickými zvuky a divnýma efektama. No. we have a wide musical taste. We listen from Nirvana to Sigur ros, Mogwai. We like experimental things with electronics sounds and strange effects.

8. Život muzikanta je dřina, jak se udržujete naživu? Musician’s lifestyle is a hard one, how do you keep yourselves alive?

To je pravda! Studujem a hodně pracujem, na příklad náš basák dává odpolední doučka matematiky, náš kytarista je poslíček pizzy a náš bubeník maká ve fabrice. That is true! We study and work a lot for example, our bassplayer is a math afternoon teacher, our guitarist is a pizza deliver and our drummer works in factory.

9.Na čem ujíždíte? What is your poison?

Jedeme na rock'n'rollu. Our poison is rock'n'roll

10. O čem sníte? What do you dream about?

Sníme o tom, že budem hrát na větších a větších místech, abysme mohli přinést mír a ňákej vyje*anej rock'n'roll do celýho světa! we dream to play in bigger and bigger venues to bring peace and some rock fucking roll all over the world!