25. 02. 2010

Rozhovor s headlinerem další burning pARTy

flyerJarní burning pARTy bude především elektronická, 3 elementy však zůstávají. Živé vystoupení Vás čeká hned dvakrát, DJ set taky a samozřejmě nesmí chybět půlnoční performance.

Program odstartuje laptop set dívčího dua minimon DJs. Podruhé tak dostanou šanci ukázat na burning pARTy svůj styl, když kvůli nemoci chyběly na prosincovém vydání. Minimon je především značka mladého nekonvenčního dekorativního designu a zájem o jejich šperky je kolekci od kolekce vyšší a vyšší. Za mixem pak slibují zábavný taneční set. Následovat bude první LIVE show - Goro White Dog - jejich spolužáka z FaVU Petra Kachtíka. Svoji hudbu označuje za folk-violence a na místě prověří Vaši psychiku. Máte rádi horory? A Autechre?

Hlavní hvězda večera bude Emotional Spy, francouzský producent a performer, remixér a promotér v jedné osobě Greg Lagrange. Během své kariéry působil několik let v Amsterdamu, kde taky vydal své první album Secret Science (Warp Light District records) a nedávno se rozhodl přestěhovat do Prahy. burning pARTy bude jeho první vystoupení v Brně a na požádání zahraje vedle své brilantní LIVE show následně i elektro-dubstepový DJ set. Nečekejte žádné klikání myší, Emotional Spy má živé vystoupení bravurně technologicky zvládnuté, takže i když dává své skladby dohromady opravdu přímo před Vámi, dokáže přitom vířit, běsnit a šílet jak Dan Nekonečný na karnevalu v Riu! Rozhovor s ním a záznam LIVE setu najdete níže..

Půlnoční performance předvede Kateřina Olivová z ateliéru tělového designu na FaVU. I když se prezentuje jako totální performerka (vždy a všude), svou profesi vidí zejména na kurátorském poli. Systematicky sleduje akční uměleckou scénu nejen v Česku a stála např. za jednou z výstav Kontejnerů umění loni v létě před Domem umění. Kateřina Olivová je ovšem především feministka, gender buřička a módní ikona. Její performance slibují vše a cokoli, nikdo si nemůže být ničím jistý a tato bude pomyslnou šlehačkou na dortu burning pARTy.

Emotional SpyRozhovor s Emotional Spy

1. Why electro? Have you ever made any other style of music? Chanson, cancan or filter disco.. Proč elektro? Dělal jsi někdy jiný styl hudby? Šanson, kankán nebo filtrovaný disco?

In a previous life i used to do Zimbabwean folklorical anthems. There was no electricity at the time so no choice. Now that i have a chance to participate to global warming, why the fuck would i play acoustic guitar?
* V předchozím životě jsem dělával Zimbabské folklorní hymny. V té době nebyla žádná elektřina, takže nebyl ani výběr. Proč bych hrál na akustiku dnes, když se můžu podílet na globálním oteplování?

2. What are your first impressions from the Czech Rep. compared to France or Amsterdam? Is the air cleaner, toilets more dirty and girls don't want to use condoms? Jaké jsou tvé první dojmy z Česka ve srovnání s Francií nebo Amsterdamem? Je vzduch čistší, záchody špinavější a holky nechtějí používat kondom?

I think i have a talent to move to places where people are even more fucked up than where i used to live before! That's another thing i love in me! Here the air is more dirty, the girls cleaner (or maybe the other way around i don't know..). One thing is sure: the Czech toilets don't want to use condoms! That's bad! * Myslím, že mám talent se stěhovat do míst, kde jsou lidi ještě víc v #!*%, než kde jsem byl předtím. To je další věc, kterou na sobě fakt miluju! Vzduch je tady špinavější, holky čistší (nebo obráceně, nevím...) Jedna věc je jistá: český hajzly nechtěj používat kondomy! To je zlý!

3. Why do the French eat frogs? Proč jedí Francouzi žáby?

We always have this little game with English people. In order they don't get too much of an inferiority complex we decided to do something stupid. Eating frogs. Personally I prefer walking a crab in the park. Everyone its stuff after all... * Vždycky si s Anglánama dáváme takovou hru. Aby neměli moc velkej komplex méněcennosti, rozhodli jsme se udělat něco pitomýho. Jíst žáby. Osobně radši venčím kraba v parku. Každýmu to jeho..

4. Our readers always want to know: what drugs have recently been fashionable in the West? Naši čtenáři vždy chtějí vědět, jaké drogy jsou teď na západě zrovna v kurzu?

Coco milk is hitting the West Samoas so hard right now, you can't imagine. It's very 2010. * Kokomlíko právě dorazilo na Západní Samoju, to si nedokážeš představit. Tohle fakt letos frčí hafo!

5. How do you know you've given a really good performance? Jak poznáš, žes podal opravdu dobrý výkon?

On stage? When I'm about to collapse at the end. In bed? When she's about to collapse at the end! * Na pódiu? Když jsem nakonec těsně před zhroucením. V posteli? Když je ona nakonec těsně před zhroucením!

6. Vanessa Paradies, Kate Moss or Natálie Kocábová?

I met Natálie lately, she wanted to get me drunk. God knows why. I would choose Vanessa Paradis though, the only one i can beat at Scrabble easily. *
S Natálií jsem se seznámil nedávno, chtěla mě opít. Bůhvíproč. Stejně bych bral Vanessu Paradies, je jediná, kterou lehce porazím ve Scrabblu.

7. How is the czech wine? Jaký je český víno?

Liquid. That's all you gonna get from a Frenchy on the subject :-P * Tekutý. To je vše, co ti na to téma Francouz řekne :-P

8. What drives you? Co tě pohání?

To keep answering this weirdness? I fucking don't know! Hehe * Abych dál odpovídal na tyhle haluze? To ku*va fakt nevim! He he

9. Your secret sexual fantasy? Tvá tajná sexuální fantazie?

Nothing of a secret, done it lately with Margaret Thatcher...See the tabloids.
* Nic tajnýho, nedávno jsem to dělal s Margaret Thatcher... Podívej se do bulváru.

10. Last question, something special, what does Napoleon exactly mean to you and your life? Poslední otázka, něco speciálního, Co přesně pro tebe a tvůj život znamená Napoleon?

Basically the same than what Prozac means to horses, it's like vitamins to me. Oh, by the way, are you OK? * Vpodstatě to samý, co Prozac znamená pro koně, je pro mě jako vitamíny. Jo a mimochodem, seš vpohodě?

Live set february 2010-Electro/Dubstep by Emotional Spy