22. 02. 2013

Tisková zpráva k výpovědi Wannieck Gallery

Přátelé Wannieck Gallery

V Brně dne 22.2.2013

Vážení přátelé výtvarného umění,

Tyto dny jsou pro naši Wannieck Gallery dny, které nás ani v nejhorších snech nenapadly. Naše galerie dostala před 2 dny výpověď z nájmu od brněnské městské společnosti Jižní centrum a.s.

Tento nepochopitelný krok, byl zdůvodněn opožděným placením nájemného, které nebylo nikdy osobně projednáno. Wannieck Gallery, jako neziskový kulturní projekt, platila nájem bezmála 150.000 Kč měsíčně. Druhý den po výpovědi byl dluh galerie kompletně vyrovnán se žádostí o zpětvzetí výpovědi. Představenstvo společnosti Jižní centrum a.s., jehož jediným akcionářem je město Brno, na svém zasedání, které proběhlo 21.2.2013 tuto žádost odmítlo. Termín na vyklizení galerie nám stanovilo na 10.3.2013 (tj 11 pracovních dnů). To, že se jedná o umělecké předměty a navíc probíhají výstavy bohužel nikoho nezajímá.

Úplně přesně nechápeme záměry města Brna, když na jedné straně deklaruje podporu kultury, a na druhou stranu neváhá potopit unikátní galerii, která město nic nestojí a naopak přispívá do rozpočtu městské společnosti.

Za šest let působení zaplatila Wannieck Gallery společnosti Jižní centrum a.s. na nájmu více než osm miliónů korun.

Vybudovat kvalitní neziskovou galerii v takovém rozsahu jako je Wannieck Gallery, která funguje s rozpočtem nezávislým na dotacích, je ojedinělý projekt. Galerie budí trvalý zájem v České republice i v zahraničí, a svým významem výrazně překračuje katastr města Brna. Bohužel nyní veškerá snaha mnoha nadšenců a filantropů rozhodnutím managementu městem vlastněné společnosti přichází vniveč. Lze jen spekulovat, jaké jsou další plány s unikátním prostorem Strojírny bývalé továrny Vaňkovka.

Výpověď navíc přichází v době, kdy iniciátor, hlavní kurátor, sběratel a srdce galerie Richard Adam slaví dne 22.2.2013 své 60. narozeniny.

Pokud nejsme spolehlivým partnerem plateb tak vysokého nájemného, tak přenecháme místo jinému subjektu nebo městu Brnu, aby v činnosti Wannieck Gallery pokračoval, neboť úsilí a investice do vybudování tak prestižní galerie nesmí být znehodnoceny.

Proto všechny Vás vyzýváme, pokud máte jakýkoliv vliv na brněnskou politickou scénu, abyste udělali krok k záchraně tohoto unikátního uměleckého stáknu, který reprezentuje Brno nejen u nás, ale i v zahraničí. Vaše slovo může pomoci.

Děkujeme. My uděláme maximum a budeme Vás o všech krocích informovat. V tuto chvíli rušíme vstupné do naší galerie, přijďte nás podpořit.

Petra Lekešová – ředitelka Wannieck Gallery
Richard Adam – umělecký ředitel Wannieck Gallery

Wannieck Gallery