Vendula Kramářová

Vendula Kramářová je absolventkou výtvarné výchovy na PedFMU a aktuálně pokračuje ve třetím ročníku studia malby na FaVU. Její loňská diplomová práce získala výborné hodnocení a vynesla jí nominaci na Cenu kritiků. Je autorkou ilustrací již dvou dětských knížek a její obrazy začínají být žádané natolik, že se (bohužel) už i kradou! Tvoří s takovou autorskou suverenitou, až její vedoucí na fakultě často neví, jestli ji v ní podporovat či brzdit. Promyšlenost, přípravné kresby, příběh v pozadí a jasná vize se odráží ve výsledné integritě její práce.

Od prvotních popových počátků a žánrových obrázku se Kramářová posunula k tvorbě cyklů. V každém z nich se  zaměří na nový úhel pohledu a způsob pojetí. Experimentuje s technikou, formou, materiálem i konceptem. Každý z cyklů tak představuje jinou cestu, všechny však míří podobným směrem, hledají klíč k vlastnímu malířskému kódování skutečnosti. Výrazem se pohybuje na pomezí abstrakce a konkrétna a vytváří bohaté kompozice barev, struktur, linií a ploch. Právě jejich kontrast pomáhá v tomto komplexním až maximalistickém pojetí udržovat rovnováhu.

Klasický formát malby jí nestačí a soustavně překračuje jeho hranice. Snaží se zachytit prchavost hudby, exploze, pohybu zemětřesení či podvodní krajiny. K rozehranému vizuálnímu koncertu často přidává i fyzický hmatový vjem ze samotného objektu obrazu - vystupuje z plochy zdi trojrozměrnými krabicovými formáty, barví ji odrazem zářivých tónů z rámu nebo používá povrchu podložky pro její materiálové kvality v kompozici. Volba námětu a zevrubnost jeho analýzy  vnáší  do jejích pláten rys monumentality.

Vendula Kramářová je zapálená malířka, jež stojí nohama pevně na zemi a soustředěně pracuje. Její umění  je sebevědomé tvůrčí vyjádření, reflexe světa a reality koncentrovaným osobním způsobem.  Vendulino objevování nových možností a pohledů je jedním z důvodů  proč její práci nespouštět z očí - je to skutečné malířské dobrodružství.